Aduniad

ADUNIAD SOULED OUT

26-28 Ionawr 2018 /// Coleg y Bala

Siaradwyr: Steff Morris, Rhun Murphy, Owain Edwards a Sarah Dafydd

Mae Aduniad Souled Out o hyd yn gyfle gwych i ddal fyny gyda hen ffrindiau, cwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn lôds o weithgareddau hwyl! Bydd y prif sesiynau yn rhoi cyfle arbennig i ni addoli ein Duw mawr a dysgu mwy amdano wrth wrando ar sgyrsiau o’r Beibl. Bydd hefyd dewis o seminarau rili da ar bnawn Sadwrn a grwpiau bach i’n helpu ni ymateb i’r hyn da ni’n clywed.

Cost y penwythnos yw £59, ond os yw talu’r swm llawn yn debygol o fod yn anodd, cysylltwch â ni am sgwrs. Cofiwch hefyd os mae mwy nag un person yn dod o’r un teulu, mae’r ail neu trydydd person yn cael dod am hanner pris. Ac os ydych o Dde neu Ganolbarth Cymru, bydd bws wedi ei drefnu i chi am ddim!

Da ni ddim eisiau neb i fethu allan, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i fwynhau penwythnos gwych arall yn Coleg y Bala!

Cliciwch YMA i archebu eich lle!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube