Grwpiau


Beth yw pwrpas y Grwpiau?

Cefnogi ac annog ein gilydd yn ein bywydau Cristnogol trwy gydol y flwyddyn.

Sut mae’r Grwpiau’n gweithio?

Cyfarfod ar noson yn ystod yr wythnos neu ar brynhawn Dydd Sadwrn am fwyd a chawn gyfle i ddal i fyny gyda phawb. Wedyn rydym yn addoli’r Arglwydd a chymhwyso’r Beibl i’n bywydau bob dydd mewn awyrgylch anffurfiol. Hefyd mae cyfle i weddïo dros ein gilydd a dros eraill.

Pwy sy’n trefnu’r cyfarfodydd Grwpiau?

Mae gan bob Grŵp o leiaf un cysylltydd ac mae nhw yn gyfrifol am lawer o’r trefniadau.

Sut alla i ymuno?

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r dyddiadau ac amseroedd y Grwpiau penodol, cysylltwch â ni.

Ble mae’r Grwpiau’n cyfarfod?

Gogledd Ddwyrain
“Y Doethion”
Yr Wyddgrug (Cymraeg)

Gogledd Orllewin
“Souled Out Llŷn”
Pwllheli (Cymraeg)

Gogledd
“Souled Out Bala”
Bala (Cymraeg)

De Ddwyrain
“Souled Out South”
Caerdydd (Saesneg)

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube