Amdanom Ni

Ein Cefndir

Cynhaliwyd Souled Out am y tro cyntaf yn Awst 2000 yng Ngholeg y Bala (Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru), gyda’r bwriad o hyfforddi ac arfogi cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i wasanaethu Eglwys Crist. Mae gwaith Souled Out wedi tyfu ers hynny.

Bu i Dduw siarad â ni yn ystod yr wythnos yn 2004, ac yn fuan daeth yn amlwg nad oedd digwyddiad haf ac aduniad Blwyddyn Newydd yn unig yn ddigonol. O ganlyniad, sefydlwyd grwpiau Souled Out, sydd bellach yn cyfarfod ar hyd y wlad.

Mae Souled Out wedi datblygu i fod yn rhwydwaith sy’n anelu at ddatblygu disgyblion ac arweinwyr i Gymru.

Ein Gweledigaeth

Mae’r angen sydd yn yr Eglwys am ddisgyblion ac arweinwyr newydd, ifanc, brwdfrydig ac eneiniedig yn amlwg.

Bwriad Souled Out yw ceisio ymateb i’r angen hwn trwy gasglu, hyfforddi ac anfon ieuenctid, myfyrwyr ac oedolion ifanc i wasanaethu.

Eisoes, gwelwyd pobl ifanc yn dod yn Gristnogion, ac yn mynd ymlaen i ddarganfod cyfleon i wasanaethu Crist.

Ein gweledigaeth yw Cymru dan ddylanwad yr Efengyl, gyda pobl yn dyheu am weld yr Eglwys yn cael ei diwygio yn yr 21ain Ganrif.

Ein Gwerthoedd

Mae Duw wedi siarad â ni drwy ei Fab Iesu, a’i lyfr, y Beibl. Yr ydym yn ymddiried yn Iesu, yn dysgu’r Beibl, gan geisio gwneud ewyllys Duw.

Mae Duw yn galw ar bawb i gael eu hachub o’u pechodau drwy farwolaeth Iesu ar y groes. Rydym ni’n cyhoeddi hyn ac o’i glywed, mae llawer yn credu geiriau Duw, ac yn dod i berthynas iawn ag Ef.

Dymuniad Duw yw bod pobl yn mwynhau perthynas ag Ef. Felly mae ein haddoliad yn fywiog, yn berthnasol ac yn llawn o’r Ysbryd Glân. Fel ieuenctid ac oedolion ifanc disgwyliwn glywed llais Duw, a chaiff Souled Out ei arwain gan yr hyn y mae Ef yn ei ddweud.

Cenhadaeth Duw sy’n cyfrif. Mae Souled Out yn cyfrif i ni, ond yr hyn sy’n cyfrif go iawn yw cael bod yn gyd-weithwyr yn ei genhadaeth Ef.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube