Haf

 waving-so-haf-16

SOULED OUT 17
AWST 19-24

 

Y ‘Beth’?

Mae Souled Out yn creu lle arbennig i ni gyfarfod â Duw; i addoli, i wrando ac ymateb i Air Duw – a hyn i gyd mewn cymuned glos o ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc. Mi fydd yn amser anhygoel i bawb sy’n dod!

Y ‘Beth arall’?

Mae cymaint i’w wneud tu allan i’r prif sesiynau hefyd; seminarau i’n harfogi a grwpiau bach i’n helpu ni ymateb gyda’n gilydd.
A phob prynhawn a nos bydd gweithgareddau ymlaen er mwyn i ni fedru chillio a mwynhau gyda ffrindiau hen a newydd!

Y ‘Ble’?

Mae hyn i gyd yn digwydd yn y Bala, gyda’r prif weithgareddau yn digwydd yn Neuadd Buddug a Coleg y Bala.

Y ‘Sut’?

Am fanylion prisau a llety, edrychwch ar y ffurflen gofrestru isod. Os ydych o Dde neu Ganolbarth Cymru, bydd trafnidiaeth wedi ei drefnu i chi, am ddim!

Gobeithio gweld chi yna!

Ffurflen Gofrestru SOULED OUT 17 (Word)

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube