Haf

 

SOULED OUT 18 // AWST 18-23

 

Y ‘Beth’?

Mae Souled Out yn creu lle arbennig i ni gyfarfod â Duw; i addoli, i wrando ac ymateb i Air Duw – a hyn i gyd mewn cymuned glos o ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc. Bydd yn amser anhygoel i bawb sy’n dod!

Y ‘Beth arall’?

Mae cymaint i’w wneud tu allan i’r prif sesiynau hefyd; seminarau i’n harfogi a’n hysbrydoli, a grwpiau bach i’n helpu ni ymateb gyda’n gilydd i’r hyn da ni’n clywed.
Bob prynhawn a nos bydd gweithgareddau hwyl ymlaen, er mwyn i ni fedru chillio a mwynhau gyda ffrindiau hen a newydd.

Y ‘Ble’?

Mae hyn i gyd yn digwydd yn y Bala, gyda’r prif weithgareddau yn digwydd yn Neuadd Buddug a Coleg y Bala.

Y ‘Sut’?

Am fanylion y gost a llety, edrycha ar y ffurflen gofrestru isod. Os ti’n teithio o’r De neu o Ganolbarth Cymru, bydd bws wedi ei drefnu i ti am ddim!

Paid methu allan! Gwna’n siŵr dy fod yn ymuno â ni am amser arbennig yn SOULED OUT 18!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube