buy steroids in uk

steroids uk

Byw a Dweud

BYW A DWEUD 

Dydd Sadwrn, 28 Mawrth 2020 // Eglwys Crist, Bala

O BURUNDI I’R BALA!

Rydym mor falch o allu rhannu mai ein prif siaradwr ar gyfer BYW A DWEUD 2020 yw Simon Guillebaud.
Mae Simon yn efengylydd angerddol sydd newydd gwblhau ugain mlynedd o fyw a gweithio yn Burundi, Canolbarth Affrica. Sefydlodd yr elusen Great Lakes Outreach, sy’n gweithio gyda mudiadau lleol i drawsnewid Burundi. Mae Simon wedi profi pethau rhyfeddol: byw bywyd ar flaen y gad, derbyn bygythiadau i’w fywyd, datguddio llygredd gwleidyddol ac eto, trwy hyn i gyd, yn gweld yr Arglwydd yn symud mewn ffyrdd grymus. Mae ei ddull yn un gonest, ysbrydoledig ac yn heriol tu hwnt ac mae’r straeon mae’n eu rhannu yn aml yn gymysgedd o’r dirdynnol a’r gwyrthiol, pob un yn cyffwrdd â’r galon. Uwchlaw popeth, calon Simon ydy dros ysbrydoli a herio pobl i fyw bywydau fel disgyblion radical i Grist, gan wneud y gorau o bob cyfle i fyw a siarad dros Iesu. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’w groesawu i’r Bala, felly cofiwch ymuno â ni am ddiwrnod gwych!

COST: £15

(Mae’r pris yn cynnwys y diwrnod llawn gyda chinio ysgafn yn Coleg y Bala)

Ffurflen Gofrestru BYW A DWEUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube