buy steroids in uk

steroids uk

Gyda’n Gilydd

GYDA’N GILYDD

29 Ionawr 2022 | Coleg y Bala neu ZOOM | 10-4

Mae priodas yn rhodd gan Dduw! Mae’r Beibl yn glir fod priodas yn hanfodol i bwrpasau Duw, ond mae’n amlwg hefyd fod priodas o dan fygythiad yn ein cymdeithas heddiw. Er bod bendithion mawr i’w gael, dydy bywyd priodasol ddim o hyd yn hawdd. Felly rydym am gynnal diwrnod GYDA’N GILYDD i gyplau priod ifanc a’r rhai sydd wedi dyweddïo, a fydd yn cynnwys 4 gweithdy ymarferol i helpu cryfhau ein bywyd priodasol, o dan arweiniad Owain a Sian Edwards. Beth am ymuno gyda ni am y dydd?

Bydd sesiynau’r diwrnod yn Gymraeg ond fydd offer cyfieithu ar gael yn Coleg y Bala.

£38 Y CWPL gyda’r pris yn cynnwys cinio arbennig 2-gwrs yn Coleg y Bala, a llyfr i gymryd adre gyda chi NEU £18 Y CWPL os yn ymuno ar ZOOM, a derbyn llyfr trwy’r post.

Ffurflen Gofrestru GYDA’N GILYDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube