Haf

SOULED OUT 19

Awst 17-22 | Ysgol y Berwyn a Coleg y Bala

Da ni methu aros i’r 5 diwrnod gwych yma i ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc o bob rhan o Gymru (a thu hwnt!) Bydd yn amser anhygoel i bawb sy’n dod!

Mae’r prif sesiynau yn Ysgol y Berwyn bob amser yn uchafbwynt SOULED OUT, wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli Duw a gwrando ar ei Air. Bydd hefyd dewis da o seminarau trwy’r wythnos i’n harfogi a’n hysbrydoli, a grwpiau bach i’n helpu ni ymateb gyda’n gilydd i’r hyn da ni’n clywed.

Unwaith eto, da ni’n trefnu llwyth o bethau hwyl i bawb wneud! Dros y blynyddoedd, da ni di mwynhau inflatables mawr, caffi acwstig, gemau pêl-droed, crefftau creadigol, stand-up paddle boarding, bwyta s’mores rownd y tân – a bydd digon o bethau newydd i’w profi eto eleni!

Clicia ar y linc isod am fanylion y gost, llety ac i gadarnhau dy le. Cofia hefyd, os mae mwy nag un person mewn addysg yn dod o’r un teulu, mae’r ail neu trydydd person yn cael dod am hanner pris! Ac os ti’n teithio o’r De neu o Ganolbarth Cymru, bydd bws wedi ei drefnu i ti am ddim!

Paid methu allan! Gwna’n siŵr dy fod yn ymuno â ni am amser arbennig yn SOULED OUT 19!

Ffurflen Gofrestru SOULED OUT 19

COST £119 // Mae’r pris yn cynnwys y digwyddiad, bwyd, gweithgareddau a 5 noson o lety

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube