Portfolio

ARFOGI 18 gan Awel

O’r eiliad wnes i gyrraedd ARFOGI, roedd yna gymaint o groeso gan ffrindiau hen a newydd. Roedd yna awyrgylch mor heddychlon a hapus, a wnes i deimlo hynny trwy’r penwythnos. Roedd Duw yna! Roedd yn amlwg fod pob un peth wedi cael ei feddwl trwyddo a’i drefnu’n fanwl – o’r cyfle i ddysgu mwy am Dduw a chlywed am brofiadau arbennig pobl yn y prif sesiynau, i gael siocled poeth bendigedig tra’n sgwrsio a mwynhau noson acwstig braf.

Trwy’r penwythnos, wnaeth y gair ‘pwrpas’ sefyll allan i fi. Mae Duw hefo pwrpas i bob un ohonom! Ges i fy annog a fy atgoffa fod Duw wedi rhoi pwrpas a doniau i ni gyd, ac mae o eisiau i ni ymddiried ynddo a rhoi ein bywyd iddo’n llwyr, er mwyn iddo cael defnyddio ni i gyflawni ei gynllun anhygoel. Roedd clywed hyn yn gysur mawr i mi, ac yn sicr roedd hyn ar fy nghof wrth fynd adre o ARFOGI.

Wnes i fwynhau’r sesiynau addoli yn fawr iawn. Roedd o’n gymaint o fendith a braint cael y cyfle i addoli hefo criw mawr o bobl sydd ar dân dros Dduw a hefo gymaint o angerdd am ei gariad a’i Air. ‘Bywiol a Nerthol: Rhyddhau Pŵer Gair Duw’ oedd thema arbennig y penwythnos a chlywsom lawer am bwysigrwydd a phŵer darllen a deall y Beibl. Roedd y ddysgeidiaeth yma’n fendithiol iawn i ni gyd. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu fel grŵp bach i ddarllen y Beibl hefo’n gilydd ar ôl ARFOGI a thrafod beth mae Duw yn dweud wrthym. Mae cael y cyfle yma i siarad hefo Cristnogion eraill am y Beibl ac annog ein gilydd, yn andros o gyffroes i mi ac rwyf yn gwybod mi fydd o’n ddefnyddiol iawn i mi ddod i adnabod Duw yn well.

Yn yr amser rhydd ar brynhawn dydd Sadwrn, wnes i ddod i adnabod pobl yn well, trwy chwarae gemau, siarad a chwerthin! Roedd hwn yn amser arbennig i mi, oherwydd roedd pawb mor wirioneddol glen, ac rwyf yn gwybod fy mod wedi gwneud ffrindiau da. Felly, pan wnaeth bore dydd Sul ddod, roeddwn yn gwybod mi fasa’n anodd dweud hwyl fawr i’r staff anhygoel sydd wedi gweithio mor galed, ac i’r ffrindiau newydd wnes i greu. Ond rwyf yn edrych ymlaen yn barod i ddod ‘nôl i Souled Out ac ARFOGI blwyddyn nesaf. Yn olaf, hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi helpu trwy’r penwythnos; o groesawu ni pob bore hefo gwên, i wneud y gwaith paratoi sydd wedi cymryd lle wythnosau cyn i ARFOGI gychwyn. Diolch yn fawr iawn!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube