buy steroids in uk

steroids uk

Portfolio

SOULED OUT 19 gan Esyllt

Souled Out 2019 – lle galla i ddechrau? Dyma fy ail dro yn Souled Out ac eto, roedd yn wythnos anhygoel ac yn bendant un o uchafbwyntiau fy mlwyddyn. Roedd yn wythnos llawn llawenydd, hwyl, gobaith a mwyaf oll, cariad Duw. Pan gyrhaeddais cefais fy nghyfarch gan wynebau cyfarwydd ond hefyd wynebau newydd a ddaeth yn ffrindiau dros yr wythnos. Mae yno deimlad o deulu a chymuned yn Coleg y Bala gyda chyd-Gristnogion.
Y thema flwyddyn yma oedd ‘Radical’. Dros yr wythnos edrychom ni ar ffyrdd o fyw yn ‘radical’ i Iesu. Roedd pob diwrnod yn llawn addoliad, dysgeidiaeth, gweithgareddau hwyl ac wrth gwrs, bwyd da! Arweiniwyd y ddysgeidiaeth gan amryw o siaradwyr a dysgodd pob un ohonynt fwy am y bywyd anhygoel mae Iesu wedi ei roi i ni. Un o fy uchafbwyntiau oedd clywed Ben Franks yn sôn am Dafydd a Goliath. Dau bwynt a arhosodd gyda mi oedd bod Dafydd wedi dewis bod yn ef ei hun a’i fod wedi dewis peidio â gadael i’w oedran neu ddiffyg profiad benderfynu sut y gallai Duw ei ddefnyddio. Ynghyd â’r sesiynau, roedd yno addoliad dan arweiniad amrywiol ac eleni cefais y fraint o chwarae fy ffliwt! Mae’r addoliad yn Souled Out yn uchafbwynt i lawer, yn cynnwys fi. Cefais fendith mawr o chwarae gyda’r band; dydi o byth yn methu rhoi’r shivers i mi! Fel petai hyn ddim yn ddigon yn barod, roedd yno amryw o seminarau dros yr wythnos a oedd yn trafod pynciau sy’n helpu i gryfhau eich ffydd. Eleni clywais Dai Hankey yn ei seminar; ‘The rear-view mirror: lessons to my younger self’. Aeth trwy 25 peth y bysa’n dweud i’w hun yn ifanc ac roedd hyn yn heriol ac eto yn galonogol i ni fel pobl ifanc.
Mae’r wythnos hefyd yn llawn gweithgareddau cymdeithasol, lle gefais ddod i adnabod pobl yn well. Dros yr wythnos cawsom ein difetha gyda gweithgareddau fel inflatables a mini golff un prynhawn a cherddoriaeth byw gyda disgo ar noson arall. Un prynhawn, cymerais ran yn y Stand Up Paddleboarding ar lyn Tegid, tra dewisodd eraill fynd i Bounce Below neu gael prynhawn hamddenol yn gwylio ffilm.
Ar y cyfan, mae Souled Out yn wythnos lle rydych yn teimlo fel un teulu mawr. Rwy’n teimlo fy mod i wedi profi cariad Duw drwy’r bobl yma ac rydw i mor ddiolchgar am yr hyn y mae’n Ei wneud yn y Bala ac am y tîm sy’n trefnu’r digwyddiad anhygoel hwn bob blwyddyn. Mae yno groeso mawr i chi ddod flwyddyn nesaf. Galla i ddim disgwyl yn barod!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube