buy steroids in uk

steroids uk

Arfogi

Ffurflen Gofrestru ARFOGI 21

THEMA: GWEDDI SY’N NEWID CENEDL

Siaradwyr ARFOGI 21: Andy Ollerton, Lydia Power, Owain Edwards a chyfweliad wedi’i recordio ymlaen llaw gyda Dave a Karen Smith

Ymunwch â ni am benwythnos arbennig gydag oedolion ifanc o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Wrth i ni ddod at ein gilydd unwaith eto i addoli, gwrando ar Air Duw a mwynhau cymdeithas gynnes, ein gweddi taer yw y cawn ein trawsnewid yn Ei bresenoldeb ac y byddwn yn gadael ARFOGI 21 wedi ein hannog yn ddwfn i fyw yn llwyr i’r Arglwydd; wedi ein harfogi i chwarae ein rhan a gyda disgwyliad newydd i weld Duw yn symud yn nerthol yn ein cymunedau, cenedl a’n byd.

Bydd y penwythnos yn cychwyn ar y nos Wener gyda diodydd a chroeso yn Eglwys Crist, ac yn dod i ben erbyn 5yh ar y dydd Sadwrn. (Noder na fydd pryd nos yn cael ei ddarparu ar y nos Wener). Pris y penwythnos cyfan yw £38 (neu £20 os yn dod am y dydd Sadwrn yn unig). Os yw talu’r swm llawn yn debygol o fod yn anodd, cysylltwch â ni am sgwrs.

Bydd gofal plant ar gael ar y dydd Sadwrn, felly plîs nodwch wrth gofrestru os hoffech wneud defnydd o’r gwasanaeth yma.

Canllawiau Diogelwch COVID-19

Mae diogelwch pawb sy’n mynychu yn hynod o bwysig i ni, felly gofynnwn i BAWB gymryd prawf llif unffordd cyflym (LFT) ar y diwrnod y maent yn cyrraedd.

Os ydych chi’n arddangos symptomau o coronafirws, yn aros am ganlyniad prawf, wedi cael dweud wrthych i hunan-ynysu gan Profi Olrhain Diogelu (Test Trace Protect) neu os yw rhywun yn eich cartref wedi profi’n bositif, gofynnwn i chi beidio â mynychu’r digwyddiad.

Oni bai bod gennych eithriad, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser pan fyddwch y tu fewn, ac eithrio wrth gwrs pan fyddwch yn bwyta, yfed neu pan yn eich ystafell wely.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube