buy steroids in uk

steroids uk

Grwpiau


Beth yw pwrpas y Grwpiau?

Cefnogi ac annog ein gilydd yn ein bywydau Cristnogol trwy gydol y flwyddyn.

Sut mae’r Grwpiau’n gweithio?

Cyfarfod ar noson yn ystod yr wythnos neu ar brynhawn Dydd Sadwrn am fwyd a chawn gyfle i ddal i fyny gyda phawb. Wedyn rydym yn addoli’r Arglwydd a chymhwyso’r Beibl i’n bywydau bob dydd mewn awyrgylch anffurfiol. Hefyd mae cyfle i weddïo dros ein gilydd a dros eraill.

Pwy sy’n trefnu’r cyfarfodydd Grwpiau?

Mae gan bob Grŵp o leiaf un cysylltydd ac mae nhw yn gyfrifol am lawer o’r trefniadau.

Sut alla i ymuno?

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r dyddiadau ac amseroedd y Grwpiau penodol, cysylltwch â ni.

Ble mae’r Grwpiau’n cyfarfod?

 

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube