buy steroids in uk

steroids uk

Haf

SOULED OUT 22

AWST 13-18 | COLEG Y BALA

Ni methu aros i fod ’nôl yn y stafell eto, ar gyfer y 5 diwrnod gwych yma i ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc!

Mae’r prif sesiynau bob amser yn uchafbwynt SOULED OUT, wrth i ni addoli Duw a gwrando ar ei Air. Hefyd, bydd rhai seminarau ymarferol yn ystod yr wythnos i’n harfogi a’n hysbrydoli, a grwpiau bach i’n helpu i ymateb i’r hyn ni’n clywed.

Ac yn steil Souled Out, ni’n trefnu llwyth o bethau hwyl i bawb wneud! Dros y blynyddoedd, ni ’di mwynhau inflatables mawr, caffi acwstig, gemau pêl-droed, crefftau creadigol, stand-up paddle boarding, s’mores rownd y tân – a bydd digon o bethau newydd i fwynhau eto eleni!

Os byddwch yn teithio o’r de neu o ganolbarth Cymru, bydd bws yn cael ei drefnu am gost fach o £10. Bydd gofal plant hefyd ar gael bob bore.

LLETY: Bydd pawb dan 18 oed yn aros yn Coleg y Bala, gyda’r mwyafrif dros 18 yn aros yng nghanolfan Rhosygwalia.

COST: £122 – Mae’r pris yn cynnwys y digwyddiad, bwyd, gweithgareddau a 5 noson o lety. (Os ydych am wneud trefniadau llety eich hun, neu am ddod am y dydd, cysylltwch â Coleg y Bala ynglyn â’r gost o ddod i SOULED OUT.)

Peidiwch â cholli allan! Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni am amser arbennig yn SOULED OUT 22!

Ffurflen Gofrestru SOULED OUT 22

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube