buy steroids in uk

steroids uk

Haf

Mae SOULED OUT 24 yn agosau a ni methu aros i’r 5 diwrnod gwych yma i ieuenctid 15+ myfyrwyr ac oedolion ifanc!

Mae SOULED OUT yn gyfle grêt ar ddiwedd yr haf i ddal fyny gyda hen ffrindiau, cwrdd â phobl newydd a mwynhau gweithgareddau hwyl! Mae’r prif sesiynau bob amser yn uchafbwynt SOULED OUT, wrth i ni addoli Duw, dysgu mwy amdano trwy’r Beibl a gwrando ar storiau anhygoel am beth mae Duw yn ei wneud ym mywydau pobl! Bydd rhai seminarau ymarferol hefyd i arfogi ac ysbrydoli, a grwpiau bach i helpu ni feddwl trwy’r hyn ni’n clywed.

Bydd llwyth o bethau hwyl i bawb wneud hefyd! Dros y blynyddoedd, ni ’di mwynhau inflatables mawr, caffi acwstig, gemau pêl-droed, crefftau creadigol, stand-up paddle boarding, s’mores rownd y tân a mwy!

Os oes digon o ddiddordeb, bydd bws mini yn cael ei drefnu am gost o £15 (£7.50 bob ffordd) i’r rhai sy’n teithio o’r De neu o Ganolbarth Cymru. Bydd gofal plant ar gael bob bore hefyd.

LLETY: Bydd pawb dan 18 oed yn aros yn Coleg y Bala, gyda’r mwyafrif dros 18 yn aros mewn Canolfan cyfagos.

COST: £134 – Mae’r pris yn cynnwys y digwyddiad, bwyd, gweithgareddau a 5 noson o lety. (Os ydych am wneud trefniadau llety eich hun, neu am ddod am y dydd, cysylltwch â Coleg y Bala ynglyn â’r gost o ddod i SOULED OUT.)

Ni’n cyfri’r dyddiau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni am haf i’w gofio yn SOULED OUT 24!

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube