buy steroids in uk

steroids uk

Portfolio

Angharad

Hwn oedd fy nhro cyntaf yn mynd i Aduniad Souled Out a nes i rili mwynhau! Thema’r penwythnos oedd ‘Traed Gwlyb’ ac roedd y sgyrsiau yn sôn am gamu allan yn ein ffydd. Yna yn y grwpiau bach roedd o’n ddiddorol trafod beth wnaeth sefyll allan i ni o’r sesiwn ac hefyd roedd cyfle i weddio efo’n gilydd.

Rhai o uchafbwyntiau’r cwrs i fi oedd ‘Dyfnach’ – cyfle rili gwerthfawr i fynd yn ddyfnach, addoli a gweddio efo’n gilydd a chyfle i gamu allan yn ei ffydd a chael ‘traed gwlyb’ go iawn, a hefyd y fire pit o flaen y Coleg efo’r marshmallows a’r s’mores!

Roedd o’n deimlad mor arbennig i dreulio penwythnos gyda’r holl bobl oedd yno, a dwi wir yn edrych ymlaen i gael dod eto yn yr haf!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube