buy steroids in uk

steroids uk

Portfolio

Lisa

Diolch MAWR i Arfogi 20! Roedd hi mor refreshing cael cwrdd dros y we a chael ein hatgoffa o ras Duw tuag atom ni yn Iesu.

Cefais fy herio ac annog wrth i Andy Ollerton ddweud fod byw fel Cristion yn un dewis mawr wedi ei ddilyn gan ganoedd o ddewisiadau bach – sy’n galw i ni fod yn disciplined o ddydd i ddydd. Felly mae bywyd fel Cristion i fod yn wahanol i fywyd y byd. Roedd Daniel yn hyderus yn narpariaeth Duw ac yn sefyll i fyny dros ei ffydd, ac oherwydd hyn, roedd Duw yn bendithio ac yn nerthu fo am hyn. Fel ddwedodd Andy, “When you do it God’s way, He will prosper you.” Dwi’n gallu trystio hyn yn unrhyw sefyllfa achos beth wnaeth Iesu drosom ni ar y groes a thrwy’r atgyfodiad. Roedd hefyd mor werthfawr cael sgwrsio, trafod a gweddïo hefo’n gilydd dros Zoom.

Diolch tîm Arfogi!! Doedd o ddim fel gweld chi go iawn ond roedd Arfogi ‘2020 style’ yn andros o fendith.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube